Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy

Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy

Thời gian: 8h00, ngày 16/10/2019

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, nhà A và các điểm cầu ở các huyện, thành phố, thị xã.