Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thời gian: 7h30 ngày 15/01/2020

Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh

số 121, Đường Lê Hồng Phong, TP Vinh