Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
Tra cứu văn bản

Văn bản mới

Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
21-QĐ/TU QUY ĐỊNH về luân chuyển cán bộ 12/05/2023 12/05/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
12-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 20/04/2023 20/04/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
20-QĐ/TU QUY ĐỊNH khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 28/03/2023 28/03/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
20-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An 28/12/2022 28/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
19-QĐ/TU QUY ĐỊNH về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại trên địa bàn tỉnh 27/12/2022 27/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
143-KH/TU KẾ HOẠCH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 27/12/2022 27/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
7076 -QĐ/TU Quy định quản lý, khai thác và sử dụng mạng Internet tại Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Trần Hồng Châu
02 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Hồ Đức Phớc
168-QĐ/TW Về việc ban hành Quy chế làm việc kiểu mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 28/12/2018 28/12/2018 Ban Bí thư
Trần Quốc Vượng