Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
Tra cứu văn bản

Văn bản mới

Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
18-QĐ/TU QUY ĐỊNH về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 01/11/2022 01/11/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
17-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030 01/08/2022 01/08/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
04-TT/TU THÔNG TRI CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 19/04/2022 19/04/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
16-CT/TU CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 30/03/2022 30/03/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
08-NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030 02/03/2022 02/03/2022 Tỉnh ủy
Thái Thanh Quý
15-QĐ/TU QUY ĐỊNH về công tác quy hoạch cán bộ 01/03/2022 01/03/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nguyễn Văn Thông
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
7076 -QĐ/TU Quy định quản lý, khai thác và sử dụng mạng Internet tại Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Trần Hồng Châu
02 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 12/03/2019 13/03/2029 Tỉnh ủy
Hồ Đức Phớc
168-QĐ/TW Về việc ban hành Quy chế làm việc kiểu mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 28/12/2018 28/12/2018 Ban Bí thư
Trần Quốc Vượng