Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy

Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 7h30', ngày 09/12/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A