Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thời gian: 1 ngày, bắt đầu từ 7h30' ngày 07/7/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A, Tỉnh ủy