Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian: bắt đầu từ 7h45', ngày 14/10/2019

Địa điểm cầu Nghệ An: Hội trường tầng 4, nhà A