Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019

Thời gian: 7h30, ngày 17/01/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A