Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thời gian: 15 giờ, ngày 05/3/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A