Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019

Thời gian: 8h00, ngày 15/01/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A