Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm việc trong thời gian 03 ngày

(bắt đầu từ 13h40', ngày 16/10/2020 đến ngày 18/10/2020).

- Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30'.

- Buổi chiều: Từ 14h00' đến 17h00'.