Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian: 2,5 ngày, khai mạc lúc 7h30', ngày 10/12/2019

Địa điểm: Khách sạn Giao tế (số 9 - Hồ Tùng Mậu)