Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thời gian: 8h30', ngày 03/10/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A