Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thông báo: Triệu tập kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/1/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện công tác cán bộ và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức trong 1 buổi, khai mạc lúc 8h ngày 18/3/2020 tại thành phố Vinh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp./.