Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan Văn phòng Sở Lao động thương binh và Xã hội (LĐ - TB và XH) cũng như các đơn vị trong ngành, thời gian qua, đảng ủy, lãnh đạo Sở đã tập trung đoàn kết, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, chỉ đạo xây dựng cơ quan và toàn ngành trong sạch, vững mạnh;

gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa tại cơ quan văn phòng Sở.

Sở LĐ - TB và XH đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết chống mọi hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan như. Vì vậy,  hiệu lực, hiệu quả quản   lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc; tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và  trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ được giao, không  để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều có bảng chức danh để bàn, đeo thẻ công chức khi làm việc; khi vắng mặt hoặc đi công tác đều báo cáo lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở và cơ quan, đơn vị ... đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan văn phòng Sở luôn xác định được tính chất quan trọng của thái độ phục vụ công dân là thước đo của sự thành công trong thực thi nhiệm vụ, là yêu cầu bắt buộc của Nhà nước để thực hiện tốt hơn theo tinh thần: Gần dân, hiểu dân, tôn trọng và giúp nhân dân tại một cửa. Do vậy, cán bộ, công chức, viên chức của ngành luôn có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện tốt các nội dung văn hoá, văn minh công sở theo tinh thần luôn mỉm cười - nhẹ nhàng - giúp đỡ. Đặc biệt, để thuận tiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm việc, Sở Lao động - TB và XH đã công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai, minh bạch tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa của Sở theo quy định. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa lãnh đạo Sở đã chọn lựa những cán bộ, công chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nhận và xử lý công việc tốt… Đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” một cửa của Sở luôn nâng cao trách nhiệm phục vụ, thân thiện khi giao tiếp với tổ chức, công dân khi đến liên hệ công tác; không gây khó khăn, phiền hà, không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần mới giải quyết công việc; không lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ. Việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân đều ghi phiếu và hướng dẫn cụ thể, đảm bảo yêu cầu hướng dẫn một lần, đầy đủ, đúng quy định theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Quý bốn năm 2019 và quý một năm 2020, bộ phận giao dịch một cửa của Sở đã tiếp nhận và giải quyết 15.995 hồ sơ (gồm cả thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An), trong đó: Lĩnh vực Người có công 6.700 hồ sơ; lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 15 hồ sơ; lĩnh vực Dạy nghề: 14 hồ sơ; lĩnh vực Lao động - Tiền lương - BHXH: 134 hồ sơ; lĩnh vực Việc  làm – An toàn lao động:  68 hồ sơ. 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Số lượng thủ tục hành chính được giải quyết qua dịch vụ công cấp 4 nhiều (05 thủ tục) thuận tiện cho cá nhân, tổ chức không cần đến cơ quan vẫn có thể giải quyết. Ngoài ra, Sở Lao động - TB và XH trả kết quả tại nhà cho cá nhân, tổ chức khi họ có nhu cầu.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính cần phải có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, cán bộ lãnh đạo cho đến cán bộ chuyên môn; tăng cường thanh tra, giám sát kỷ cương hành chính, kiểm tra nội bộ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, chấn chỉnh việc thực hiện chức năng, nhiệm  vụ của cơ quan, đơn vị. Mặt khác, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh hoạt động công vụ và xử lý nghiêm, kiên quyết đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát đề nghị cấp trên và thực hiện theo thẩm quyền về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không ngừng rèn luyện, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Nguyễn Mạnh Khôi  

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025Tương Dương thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Tương Dương thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội


Mô hình dân vận khéo “5 tự” ở Lâm Hội

Mô hình dân vận khéo “5 tự” ở Lâm Hội


Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020


Kết quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của các đơn vị quân đội trên địa bàn Nghệ An năm 2019

Kết quả hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của các đơn vị quân đội trên địa bàn Nghệ An năm 2019


Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện

Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện


Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh

Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh


Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động

Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động


Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân


Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An

Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An


Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận

Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận


Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự

Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự


Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại

Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại