Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 20/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 26/TB-HĐND.TT về việc triệu tập Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, số 25, đường Lê Mao, thành phố Vinh.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền và xem xét, thảo luận,  thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương.

- Nghị quyết về xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Nguồn: dbndnghean 

Tin cùng chuyên mục