Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII

HĐND tỉnh Nghệ An vừa có thông báo số 266/TB-HĐND.TT, triệu tập kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2021), tại thành phố Vinh.

Tin cùng chuyên mục