Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Giới thiệu về Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

Để đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới của đất nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và thực hiện Quy định 183-QĐ/TW và Công văn số 155-CV/TW của Ban Bí thư, ngày 10/6/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4263-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ngày 8/9/2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính, tiếp dân - Văn phòng Tỉnh ủy.

 Với chức năng là cơ quan tham mưu của tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ đã được Ban Bí thư Trung ương quy định đó là: Nghiên cứu, đề xuất  xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng;  Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương; Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Tổng số cán bộ, công chức: 23 đồng chí,  trong đó trình độ đại học 23 đồng chí (đạt 100%); trình độ thạc sỹ 09 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp có 08 đồng chí.

Lãnh đạo Ban có: 01 đồng chí Trưởng Ban và 02 đ/c Phó trưởng Ban.

Tổ chức bộ máy: Có 03 phòng nghiệp vụ: Phòng nghiệp vụ 1 ( tham mưu xử lý đơn thư, tiếp công dân, tổng hợp); Phòng Nghiệp vụ 2 (tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng); phòng Nghiệp vụ 3 ( tham mưu công tác nội chính và cải cách tư pháp).

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Chi bộ hiện có 23 đảng viên. Ban Chấp hành chi bộ bộ gồm 04 đồng chí.

Các tổ chức đoàn thể trong Ban gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An; Chi hội Cựu Chiến binh cơ sở trực thuộc Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh; Đoàn thanh niên thuộc Chi đoàn thanh niên cơ quan Tỉnh ủy.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính tỉnh, các huyện, thành, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Góp phần tích cực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác nội chính và PCTN.

Từ năm 2013 đến nay, Ban đã có 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương chương lao động hạng 3;  nhiều lượt cán bộ, công chức của Ban đã được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở. Ban liên tục được tỉnh xếp loại HTXS và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017 Ban được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Chi bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Công đoàn Ban liên tục được CĐVC tặng Giấy khen./.

 

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (phần cuối)

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (phần cuối)


Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (tiếp theo)

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (tiếp theo)


Ngành tổ chức xây dựng Đảng: 90 năm xây dựng và trưởng thành

Ngành tổ chức xây dựng Đảng: 90 năm xây dựng và trưởng thành


Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng yêu nước, cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng yêu nước, cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh KhaiMột số hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ Nghệ An từ khi thành lập đến nay

Một số hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ Nghệ An từ khi thành lập đến nay
Phông lưu trữ Đảng bộ tỉnh Nghệ An: “di sản vô cùng quý báu của Đảng và của dân tộc”

Phông lưu trữ Đảng bộ tỉnh Nghệ An: “di sản vô cùng quý báu của Đảng và của dân tộc”