Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 1930 - 2015

Năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng bộ tỉnh Nghệ An cũng ra đời. Kể từ đó, Đảng bộ Nghệ An không ngừng củng cố vững mạnh, phát triển qua các kỳ đại hội. Báo Nghệ An xin giới thiệu tóm tắt về các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến nay.

 
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra mắt tại Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: Sỹ Minh
 
Đại hội năm 1930 
 
Sau sự kiện 12/9/1930, cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh tiếp tục phát triển. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ nhất diễn ra tại làng Đồng Xuân, Tổng Xuân Liễu, huyện Nam Đàn, nay thuộc xã Xuân Tường (Thanh Chương). Bầu Ban Chấp hành (BCH) chính thức gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiềm được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1938 
 
Tháng 4/1938, trước yêu cầu tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân để thực hiện phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ, Đại hội diễn ra tại làng Đông Chữ, nay thuộc xã Nghi Trường (Nghi Lộc), với 30 đại biểu. Bầu BCH gồm 7 ủy viên chính thức. Đồng chí Nguyễn Đức Dương được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1945 
 
Khai mạc ngày 3/11/1945, tại làng Yên Dũng Thượng (Hưng Nguyên), nay thuộc phường Hưng Dũng (TP. Vinh) với 23 đại biểu, Đại hội quyết định nhiều biện pháp chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Bầu 5 ủy viên BCH chính thức. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh được bầu làm Bí thư. 
 
Đại hội năm 1946 
 
Trong không khí chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 3/11/1946, Đại hội khai mạc tại làng Yên Dũng (Hưng Nguyên), nay thuộc phường Hưng Dũng (TP. Vinh) với 45 đại biểu. Bầu BCH gồm 17 ủy viên. Đồng chí Hồ Viết Thắng được bầu làm Bí thư. 
 
Đại hội năm 1948 
 
Khai mạc ngày 6/1/1948 tại xóm Vĩnh Yên, xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn), Đại hội đề ra mục tiêu tích cực chuẩn bị kháng chiến trường kỳ đi đến thắng lợi; đẩy mạnh việc phát triển và củng cố tổ chức đảng. Bầu BCH gồm 22 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ngô Xuân Hàm được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1949 
 
Trong không khí hào hùng của phong trào thi đua ái quốc dâng cao, từ ngày 15/4 - 29/4/1949, Đại hội đã tiến hành tại xã Thanh Cát (Thanh Chương) với 334 đại biểu. Đồng chí Minh Châu được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1950 
 
Khai mạc vào giữa tháng 5/1950, tại xã Diễn Cát (Diễn Châu), với 300 đại biểu, Đại hội xác định nhiệm vụ: “Ra sức xây dựng lực lượng, bảo vệ hậu phương, tổng động viên sức người, sức của cung ứng cho tiền tuyến". Bầu 29 ủy viên BCH. Đồng chí Minh Châu được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1951
 
Diễn ra vào tháng 8/1951, tại xã Quang Thành (Yên Thành) với 289 đại biểu, Đại hội nêu mục tiêu xây dựng Nghệ An thành hậu phương vững chắc, làm tròn nhiệm vụ hậu phương đối với tiền tuyến. Bầu 25 ủy viên BCH. Đồng chí Minh Châu được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1959 
 
Diễn ra từ ngày 15/3 - 23/3/1959, tại Vinh, với 180 đại biểu chính thức và 74 đại biểu dự thính, Đại hội đã đề ra quyết tâm hoàn thành kế hoạch 3 năm trước thời hạn. Bầu 33 ủy viên chính thức và 8 dự khuyết. Đồng chí Võ Thúc Đồng được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1960-1961 
 
Diễn ra 2 vòng, vòng 1 từ ngày 24/6 - 1/7/1960, tại Vinh, với 260 đại biểu. Vòng 2 diễn ra từ ngày 20/3 - 30/3/1961, tại Vinh, với 238 đại biểu chính thức và 87 đại biểu dự thính, Đại hội quán triệt nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất. Bầu BCH gồm 31 ủy viên chính thức và 8 dự khuyết. Đồng chí Võ Thúc Đồng được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1963 
 
Diễn ra từ ngày 12/8 - 21/8/1963, tại Vinh, với 254 đại biểu chính thức và 32 đại biểu dự thính, Đại hội bàn 2 vấn đề mấu chốt: Tăng cường quản lý và phát triển kinh tế; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Bầu BCH gồm 29 ủy viên chính thức, 4 dự khuyết. Đồng chí Võ Thúc Đồng được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1972 
 
Để đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ và tình hình thiên tai liên tiếp xảy ra, Đại hội đã khai mạc tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương từ ngày 15/4 - 25/4/1972 với 350 đại biểu. Bầu BCH gồm 37 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Sỹ Quế được bầu làm Bí thư. 
 
Đại hội năm 1976 - 1977 (khóa IX)
 
Đại hội được tiến hành trong bối cảnh 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Từ ngày 12 - 21/11/1976, vòng 1 tổ chức ở TP Vinh với 674 đại biểu chính thức và 70 đại biểu dự thính. Vòng 2 từ ngày 9/5 - 12/5/1977, tại Vinh, gồm 648 đại biểu chính thức và 70 đại biểu dự thính. Bầu BCH gồm 39 ủy viên chính thức, 6 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Sỹ Quế được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1979 (khóa X)
 
Diễn ra từ ngày 12/12 - 17/12/1979 tại Vinh, với 321 đại biểu chính thức, 33 đại biểu dự thính, Đại hội vạch ra 3 nhiệm vụ cấp bách: Đẩy mạnh sản xuất, ổn định và đảm bảo đời sống của nhân dân; tăng cường quốc phòng và an ninh, sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh khắc phục những mặt tiêu cực trong hoạt động kinh tế - xã hội. Bầu BCH gồm 45 ủy viên chính thức và 4 dự khuyết. Đồng chí Trương Văn Kiện được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội 1982 - 1983 (khóa XI)
 
Diễn ra 2 vòng. Vòng 1 từ 11/8 - 18/1/1982 tại Cửa Lò, với 498 đại biểu chính thức. Vòng 2 từ ngày 22 - 26/3/1983 tại TP. Vinh với 485 đại biểu chính thức, 49 đại biểu dự thính. Đại hội quyết nghị giải quyết đời sống nhân dân trên cơ sở phát triển lương thực, thực phẩm. Bầu BCH gồm 51 ủy viên chính thức và 4 dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1986 (khóa XII)
 
Diễn ra từ ngày 29/10 - 3/11/1986, tại TP Vinh, gồm 617 đại biểu chính thức và 63 đại biểu dự thính. Đại hội bàn về đổi mới tư duy, đổi mới toàn diện mọi lĩnh vực KT-XH, QP-AN và xây dựng Đảng cùng hệ thống chính trị. Bầu BCH gồm 51 ủy viên chính thức và 16 dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm được bầu làm Bí thư.
 
Đại hội năm 1991 - 1992 (khoá XIII)
 
Đại hội diễn ra 2 vòng. Vòng 1 từ ngày 23/4 - 28/4/1991, tại TP. Vinh, với 493 đại biểu chính thức, 9 đại biểu dự khuyết. Vòng 2 từ ngày 27/2 - 29/2/1992 tại TP. Vinh, gồm 367 đại biểu chính thức và 43 đại biểu dự thính. Bầu BCH gồm 49 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Bá được bầu làm Bí thư. Trước đó, ngày 12/8/1991 Quốc hội (khóa VIII) quyết định chia tỉnh Nghệ - Tĩnh thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
 
Đại hội năm 1996 (khóa XIV)
 
Diễn ra từ ngày 8/5 - 11/5/1996, tại TP. Vinh, gồm 347 đại biểu. Đại hội nêu quyết tâm đưa Nghệ An sớm ra khỏi tỉnh nghèo và tạo điều kiện vững chắc cho bước phát triển những năm tiếp theo. Bầu BCH gồm 49 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Bá được bầu làm Bí thư. 
 
Đại hội năm 2001 (khóa XV)
 
Khai mạc ngày 17/1/2001 tại TP. Vinh với 400 đại biểu. Đại hội đề ra quyết tâm “Phấn đấu đến năm 2005, thu nhập nội tỉnh (GDP) tăng 1,6 - 1,65 lần và thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2000, tạo tiền đề vững chắc đưa Nghệ An ra khỏi tỉnh nghèo vào thời kỳ 2006 – 2010”. Bầu BCH gồm 49 ủy viên. Đồng chí Trương Đình Tuyển được bầu làm Bí thư. 
 
Đại hội năm 2005 (khoá XVI)
 
Diễn ra từ ngày 8/12 - 11/12/2005, tại TP. Vinh, với 400 đại biểu. Đại hội đề ra mục tiêu: “Đoàn kết phấn đấu đưa Nghệ An thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo và kém phát triển vào năm 2010; cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020; xây dựng Thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung bộ, quyết tâm đưa Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước”. Bầu BCH gồm 59 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thế Trung được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. 
 
Đại hội năm 2010 (khóa XVII)
 
Diễn ra từ 15/9 - 17/9/2010 tại TP. Vinh, với 450 đại biểu. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất; đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015; tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; phấn đấu xây dựng Thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ”. Bầu BCH gồm 65 ủy viên. Đồng chí Phan Đình Trạc được bầu làm Bí thư; các đồng chí Trần Hồng Châu, Hồ Đức Phớc được bầu làm Phó Bí thư.
 

Đức Dương
Nguồn: Báo Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (phần cuối)

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (phần cuối)


Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (tiếp theo)

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An (tiếp theo)


Ngành tổ chức xây dựng Đảng: 90 năm xây dựng và trưởng thành

Ngành tổ chức xây dựng Đảng: 90 năm xây dựng và trưởng thành


Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng yêu nước, cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng yêu nước, cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh KhaiMột số hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ Nghệ An từ khi thành lập đến nay

Một số hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ Nghệ An từ khi thành lập đến nay

Phông lưu trữ Đảng bộ tỉnh Nghệ An: “di sản vô cùng quý báu của Đảng và của dân tộc”

Phông lưu trữ Đảng bộ tỉnh Nghệ An: “di sản vô cùng quý báu của Đảng và của dân tộc”