Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ đào tạo thạc sĩ năm 2021

THÔNG BÁO

tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ đào tạo thạc sĩ vào công tác trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

Nội dung chi tiết:

Thông báo

Phụ lục