Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

DANH SÁCH thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

DANH SÁCH 

Thí sinh dự thi vòng 1

kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022

PHÒNG THI SỐ 1

PHÒNG THI SỐ 2

PHÒNG THI SỐ 3

PHÒNG THI SỐ 4

PHÒNG THI SỐ 5

PHÒNG THI SỐ 6