Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ THI MÔN NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ THI MÔN NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH

(Kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2022)

Chi tiết tại đây