Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022

 

THÔNG BÁO

triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2022 (Vòng 1)

 

Chi tiết Thông báo tại đây

Danh sách đối tượng dự thi