Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

THÔNG BÁO

kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

Xem chi tiết tại đây