Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Lịch đăng ký và tiếp công dân tháng 6 của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy

Thời gian: 01 ngày, ngày 07-6-2019. Buổi sáng bắt đầu từ 7h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 2A, đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).