Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Lịch đăng ký và tiếp công dân tháng 6 của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy

Thời gian: 01 ngày, ngày 07-6-2019. Buổi sáng bắt đầu từ 7h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh (số 2A, đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).