Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hủy kết nạp Đảng, sau đó được xem xét kết nạp thì gọi là kết nạp hay kết nạp lại?

  • Người hỏi: Nguyễn Quang Hải
  • Email: quanghai1809.dhxd@gmail.com
  • Thời gian: 20/01/2021 15:03:05 PM

Hủy kết nạp Đảng, sau đó được xem xét kết nạp thì gọi là kết nạp hay kết nạp lại?

Trả lời


Quy định về người giới thiệu kết nạp đảng viên mới

  • Người hỏi: Trần Đình Huy
  • Email: huythonthanh@gmail.com
  • Thời gian: 04/08/2020 16:37:09 PM

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An Em là một đảng viên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ở tỉnh Nghệ An, có chi bộ và công đoàn, không có các đoàn thể khác. Có vướng mắc đến việc kết nạp đảng viên mới của đơn vị như sau: Xin hỏi quy trình kết nạp đảng viên mới đối với người đã hết tuổi đoàn Rất mong sự hồi âm của tòa soạn Xin chân thành cảm ơn !

Trả lời


Gửi câu hỏi