Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Xin hỏi về cơ chế, chính sách sau khi sáp nhập xã?

 • Người hỏi: Nguyễn Hoài Nam
 • Email: namnguyen@gmail.com
 • Thời gian: 12/09/2019 10:22:57 AM

Xin hỏi về cơ chế, chính sách sau khi sáp nhập xã?

Trả lời


Đảng ủy tỉnh Nghệ an có hành động vì biển Đông

 • Người hỏi: Lê Việt Đức
 • Email: vietduc2016@gmail.com
 • Thời gian: 04/09/2019 14:24:49 PM

Đảng ủy tỉnh Nghệ an có hành động vì biển Đông

Trả lời


Trách nhiệm của Doanh nghiệp khi cho thuê lại lao động

 • Người hỏi: Dân hỏi
 • Email: danhoi@gmail.com
 • Thời gian: 03/09/2019 12:58:42 PM

Xin hỏi, khi bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động thì Doanh nghiệp phải có những trách nhiệm gì?

Trả lời


Các quy định về hàng hóa có xuất xứ

 • Người hỏi: Dân hỏi
 • Email: danhoi@gmail.com
 • Thời gian: 03/09/2019 12:57:50 PM

Xin hỏi quy định về việc hàng hóa được coi là có xuất xứ gồm các điều kiện gì?

Trả lời


Gửi câu hỏi