Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Quy định về người giới thiệu kết nạp đảng viên mới

  • Người hỏi: Trần Đình Huy
  • Email: huythonthanh@gmail.com
  • Thời gian: 04/08/2020 16:37:09 PM

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An Em là một đảng viên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ở tỉnh Nghệ An, có chi bộ và công đoàn, không có các đoàn thể khác. Có vướng mắc đến việc kết nạp đảng viên mới của đơn vị như sau: Xin hỏi quy trình kết nạp đảng viên mới đối với người đã hết tuổi đoàn Rất mong sự hồi âm của tòa soạn Xin chân thành cảm ơn !

Trả lời

Trả lời:

Tại Điểm 1, Điều 4, Điều lệ Đảng (khóa XI), quy định thủ tục kết nạp đảng viên như sau:

Người vào Đảng phải:

- Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

- Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

- Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Căn cứ quy định trên và thực tế tại đơn vị của đồng chí (có tổ chức Đảng và Công đoàn, không có tổ chức Đoàn, người vào Đảng đã hết tuổi đoàn), thì người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn và được hai đảng viên chính thức giới thiệu vào Đảng. Các thủ tục khác thực hiện theo Điều lệ Đảng và quy định thi hành Điều lệ Đảng.

                     Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Gửi câu hỏi