Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; ban hành Chỉ thị số 07-CT/Th.U, ngày 09/5/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố Vinh; Kế hoạch sơ kết giai đoạn 2 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018 – 2025 và 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cơ quan trong khối Nội chính thành phố Vinh đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và các nhiệm vụ được Thường trực Thành ủy giao: Chủ động phối hợp, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trên địa bàn, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý kiểm sát điều tra 1.365 vụ/2.838 bị can; Tòa án nhân dân thành phố thụ lý 2.560 vụ việc, đến nay đã giải quyết 1.368 vụ, việc; Chi Cục thi hành án dân sự thành phố tổ chức thi hành án 2.565 việc, đã giải quyết xong 1.586 việc; Thanh tra thành phố triển khai 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đến nay đã ban hành 09 kế luận thanh tra, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 443.580.818 đồng.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp: Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; Tổ chức điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ công vụ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực nhảy cảm, dễ xảy ra tham nhũng để phòng ngừa, phát hiện xử lý. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Công an Thành phố đã phát hiện 01 vụ, 03 đối tượng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chuyển Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố, điều tra bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2022 của thành phố còn tồn tại một số hạn chế như: Tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, xuất hiện một số vụ việc khiếu kiện, tập trung đông người; Một số vụ việc khiếu nại của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; Kết quả thi hành án dân sự, kết quả thu hồi sau thanh tra tiến độ thực hiện chậm.

Trong thời gian tới, các cơ quan trong khối Nội chính của thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. (2) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân (3) Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung xử lý đúng quy định pháp luật các vụ việc, đơn thư khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài và đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố các hành vi tham nhũng, lãng phí; tập trung xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành kiểm tra, thanh tra, công an, kiểm sát, tòa án trong việc thực thi nhiệm vụ. (5) Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ thực hành diễn tập chiến đấu, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã, phường năm 2022 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022