Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019

 

THÔNG BÁO: kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019

 

Tải và xem toàn văn Thông báo tại đây

 

Tải và xem kết quả thi vòng 1 tại đây

 

 

 

Tin cùng chuyên mục