Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020

Sáng 17/9/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020 cho các cán bộ làm công tác dân vận các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2020 với hơn 300 đại biểu là đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác dân vận cơ sở, ban, ngành, các đảng ủy trực thuộc; các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban chỉ đạo công tác Dân vận chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”; lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, thành, thị và cán bộ làm công tác dân vận trong toàn tỉnh.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở và đạt được những kết quả tương đối toàn diện.

Các nội dung của “Năm Dân vận khéo” 2020 được tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác triển khai, sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc.

Hoạt động của Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã phối hợp nắm tình hình nhân dân, công nhân, người lao động, tình hình tôn giáo, dân tộc, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết vấn đề phát sinh và những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm; hệ thống chính trị được củng cố, quy chế dân chủ được phát huy, tiếp tục tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác dân vận chính quyền, cơ quan nhà nước có vị trí quan trọng ban đầu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, thời gian qua, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19, công tác dân vận đã phát huy vai trò vận động sức mạnh toàn hệ thống chính trị, nhân dân đã vào cuộc thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tập trung nắm bắt tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức về công tác dân vận còn hạn chế. Nội dung và phương thức công tác dân vận tại các sở, ngành còn gặp khó khăn. Cán bộ được phân công phụ trách công tác dân vận trong các đơn vị hoạt động chưa thường xuyên, chưa rõ việc và còn thiếu kỹ năng, phương thức công tác dân vận.

Đồng chí cũng khẳng định, hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng vào thực tiễn, góp phần quan trọng đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn... Vì vậy đề nghị các học viên cần tập trung nắm chắc những nội dung cơ bản của lớp tập huấn để từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế tại địa phương, đơn vị mình.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 1 ngày do TS Nguyễn Minh Thơ - Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương trực tiếp giảng dạy các chuyên đề: công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra các học viên còn được truyền đạt một số kỹ năng, cách thức triển khai công tác dân vận có hiệu quả trong thực tiễn.

Quỳnh Anh  

Ban Dân vận Tỉnh uỷ 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh


Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo

Chủ tịch Hội nông dân làm dân vận khéo


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Yên Thành“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”

“Chú trọng chọn việc để xây dựng mô hình dân vận khéo”


Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo


Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới

Mô hình dân vận khéo về dạy tiếng Việt cho dân Lào ở vùng biên giới


Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương

Sự lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tương Dương


Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con Cuông

Kết quả bước đầu thực hiện “năm dân vận khéo” 2020 ở Con CuôngKết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Những chuyển biến tích cực về công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Những chuyển biến tích cực về công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Công an Quế Phong làm tốt công tác dân vận

Công an Quế Phong làm tốt công tác dân vận


Hiệu quả công tác dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự ở Nghĩa Lộc

Hiệu quả công tác dân vận khéo trên lĩnh vực an ninh trật tự ở Nghĩa Lộc