Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Văn phòng Tỉnh uỷ

Văn phòng Tỉnh uỷ 

Địa chỉ: số 26 - đường Trường Thi, thành phố Vinh

 

        TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

1

Phạm Trọng Hoàng

Chánh Văn phòng

8529999

2

Tôn Mạnh

Phó Chánh Văn phòng

0388944888

        3

Phan Tuyết Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

 

4

Nguyễn Hồng Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0912922922

5

Nguyễn Đắc Nam

Trưởng phòng Hành chính - LT

3590268

6

Phan Văn Thắng

Trưởng phòng Quản trị

3841705

7

Trần Văn Hiến

Trưởng phòng Tổng hợp

3590267

8

Nguyễn Sỹ Giang

Trưởng phòng Tài chính

 

9

Phan Văn Sơn

Phòng Cơ yếu - CNTT

0989125332

10

Phòng Văn thư

 

3841708

11

Máy FAX

 

3843315