Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thường trực Tỉnh uỷ

Thường trực Tỉnh uỷ 

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

1

Thái Thanh Quý

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

 

2

Nguyễn Xuân Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

3

Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh

 

4

Nguyễn Văn Thông

Phó Bí thư

 

5