Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Tổ công tác chuyên sâu loại hình chi bộ trong các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Quyết định số 3062-QĐ/TU, ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu các loại hình chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 3062-QĐ/TU, ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu các loại hình chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh, trên cơ sở đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu loại hình chi bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh gốm có 6 thành viên do đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng.

Tổ chuyên sâu dự sinh hoạt chi bộ Nông nghiệp Đảng ủy NASU Quỳ Hợp

Tổ đã xây dựng kế hoạch, đề cương phân công nhiệm vụ từng thành viên, làm việc với Đảng ủy Khối Doạnh nghiệp và các đơn vị Thành phố Vinh, Diễn Châu, Quỳnh Lưu để nghiên cứu về chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp.

Tổ trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Doanh nghiệp tỉnh, Thành ủy Vinh, Huyện ủy Quỳnh Lưu và Huyện ủy Diễn Châu. Tiến hành khảo sát đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, những tồn tại vướng mắc trong sinh hoạt loại hình chi bộ trong các doanh nghiệp theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” hoàn thành trong tháng 10/2019.

Trên cơ sở đó Tổ chuyên sâu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các mức độ (tốt, khá, trung bình, kém) làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm; quy định về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây dựng đảng các cấp trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy; hướng dẫn nội dung sinh hoạt thường kỳ, định hướng việc sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn, bảo đảm tính toàn diện, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Phạm Quang Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở


Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An


Không để 'lươn, chạch' trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu

Không để 'lươn, chạch' trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu


Nghệ An sẽ sáp nhập các hạt kiểm lâm trong quý 2 năm 2020

Nghệ An sẽ sáp nhập các hạt kiểm lâm trong quý 2 năm 2020


Nghệ An: Kiên quyết xử lý đảng viên không còn đủ tư cách

Nghệ An: Kiên quyết xử lý đảng viên không còn đủ tư cách


Bài học kinh nghiệm trong công tác xét công nhận người hoạt động cách mạng ở Nghệ An

Bài học kinh nghiệm trong công tác xét công nhận người hoạt động cách mạng ở Nghệ An