Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, Tỉnh ủy Nghệ An đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh. Nhờ đó, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; các chương trình phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu; chương trình khám, chữa bệnh; chương trình chăm sóc và phục hồi sức khỏe cán bộ được triển khai thực hiện tốt. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh dần đi vào nền nếp, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.

Thực hiện Đề án số 10- ĐA/TU, ngày 4/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An”. Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sỹ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh và sắp xếp, bố trí công chức, viên chức cho phù hợp. Kiện toàn lại thành viên Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành viên Hội đồng chuyên môn phù hợp với yêu cầu, mô hình hoạt động mới. Trên cơ sở đó, các huyện, thành, thị ủy cũng đã ban hành các quy định, quy chế, kiện toàn lại hoạt động của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ  ở cấp huyện. Hiện nay, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã chuyển địa điểm làm việc về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, các trang thiết bị y tế, nhân lực y bác sĩ cũng được chuyển giao cho bệnh viện quản lý, đồng thời bố trí đồng chí Phó trưởng ban chuyên trách kiêm nhiệm Phó giám đốc bệnh viện. Nghệ An sắp xếp theo mô hình có phòng khám riêng của Ban nằm trong khuôn viên của bệnh viện, bố trí 03 y bác sỹ chuyên trách để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (chủ yếu là thăm khám ban đầu, cấp phát thuốc; tiếp đón, phục vụ, hướng dẫn đưa đón bệnh nhân đến các chuyên khoa trong bệnh viện; làm thủ tục hồ sơ khám chữa bệnh; quản lý hồ sơ sức khỏe cán bộ; công tác hành chính, quản trị của Ban...). Nhằm tạo thuận tiện trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh với Bệnh viện đa khoa tỉnh, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của mỗi bên.

Với việc vận hành theo cơ chế mới, hoạt động của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh trong những năm gần đây đã tỏ rõ tính ưu việt hơn so với mô hình cũ: Được sử dụng các thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sỹ chuyên khoa của bệnh viện đa khoa trong việc khám chữa bệnh cho cán bộ, đảm bảo tính chuyên sâu, chuyên khoa, tốt hơn nhiều so với sử dụng thiết bị, nhân lực y bác sĩ của Ban trước đây; Bộ máy của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tinh gọn hơn, giảm các đầu mối trung gian, giảm 8 biên chế và giảm chi ngân sách nhà nước mỗi năm khoảng 1,5 tỷ đồng; Vì có phòng khám riêng, không ghép chung với phòng khám của bệnh viện nên cán bộ thuộc diện chăm sóc, quản lý đến khám chữa bệnh vẫn được hưởng những chính sách hỗ trợ, cơ chế ưu tiên trong khám chữa bệnh, phòng khám của Ban cử điều dưỡng viên, nhân viên phục vụ hướng dẫn bệnh nhân, đưa đón bệnh nhân đến các chuyên khoa của bệnh viện. Việc giới thiệu chuyển viện lên tuyến trên được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022 tại điểm cầu Nghệ An.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, trang thiết bị làm việc, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tỉnh đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ từ Trung ương đến địa phương và chế độ chính sách đặc thù đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, quản lý hồ sơ sức khỏe cán bộ đạt kết quả tốt. Hiện tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tỉnh Nghệ An đang quản lý, chăm sóc sức khỏe cho gần 1.500 cán bộ thuộc diện quản lý. Bám sát nội dung của Quy định số 2593-QĐ/TU, ngày 19/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định một số nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An, hàng năm đều tổ chức 2 đợt khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ đương chức, nguyên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong năm 2022 đã khám sức khỏe định kỳ hơn 600 cán bộ nguyên chức diện Tỉnh ủy quản lý, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho 365 cán bộ đương chức. Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe thường kỳ cho cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận khoảng 10 đến 15 bệnh nhận đến khám, cấp phát thuốc, quản lý các bệnh mãn tính như: bệnh mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường,... Định kỳ, đội ngũ bác sỹ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An lấy máu tập trung tại nơi làm việc cho cán bộ đương chức trong các đợt khám bệnh. Phối hợp với Sở y tế Nghệ An, Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh thực hiện hiệu quả việc tiêm phòng vacxin COVID 19 mũi 1,2,3 cho hơn 600 cán bộ nguyên chức và đương chức. Cùng với đó, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và nhận được sự quan tâm sâu sắc của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các bệnh viện Trung ương trong việc chăm sóc các đồng chí cán bộ không may bị ốm đau.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương dịp tháng 9/2022, đồng chí Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Tiếp thu chỉ đạo của Đoàn công tác, để công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ được thực hiện tốt hơn nữa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những định hướng chỉ đạo hết sức quan trọng, đó là:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là công việc đặc thù, vất vả, thầm lặng, nhưng rất có ý nghĩa, nhằm bảo vệ, chăm sóc đội ngũ cán bộ có đủ thể lực, trí lực để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh thường xuyên tại phòng khám, quản lý sức khỏe. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ, theo dõi sức khỏe định kỳ; phối hợp tổ chức hội chẩn, trao đổi kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị bệnh, phát huy việc sử dụng các thành tựu y tế tiên tiến để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ; quan tâm khâu dự phòng bệnh, chế độ dinh dưỡng, tư vấn, chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ thuộc diện phải bảo vệ, chăm sóc sức khỏe…

Ba là, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện tốt vai trò mình, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quan tâm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ phải xem sức khỏe các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ là tài sản quý, coi trọng và chăm sóc sức khỏe của cán bộ như chính sức khỏe của mình, như người thân trong gia đình mình; chăm sóc sức khỏe cán bộ với tinh thần trách nhiệm cao và đầy nhân văn “Thầy thuốc với bệnh nhân - Bệnh nhân là cán bộ - Cán bộ có sức khỏe tốt thì nhân dân được nhờ”.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị nội trú, ngoại trú tại Khoa Khám bệnh và Quản lý sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tại các cơ sở y tế trong tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

    Huyền Nguyễn 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An


Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền


Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy