Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình quốc tế, trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19. Nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề; ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, thời tiết 6 tháng đầu năm không thuận lợi, tình hình nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, cháy rừng, lốc xoáy, mưa đá xảy ra ở nhiều nơi, một số nơi nguồn nước không đủ, tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp; một số nông sản phẩm không tiêu thụ được gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Trong bối cảnh đó, các cấp Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã tập trung vận động nông dân duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của nông dân; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 2,69%, đứng thứ 28 cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ; thu ngân sách đạt 7.084,5 tỷ đồng, đạt 46,6%. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,98%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,11%; khu vực dịch vụ tăng 0,2%. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khá trong bối cảnh dịch tả Lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp với mức tăng 4,98%, trong đó ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng gần 78,55% của toàn khu vực tăng 4,14% (Một số sản phẩm trồng trọt tăng trong kỳ như: Rau tăng 4,01%, đậu tăng 9,70%,…). Bên cạnh đó ngành chăn nuôi do ảnh hưởng của dịch tả lợn, giá thịt lợn hơi tăng cao, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng có tăng chậm lại làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng của ngành nông nghiệp. Còn lại 2 ngành lâm nghiệp và thủy sản tuy tỷ trọng ít hơn nhưng có mức tăng khá, trong đó ngành lâm nghiệp tăng 4,46% (chiếm 8,06% trong tổng số) và ngành thủy sản tăng 9,99% (chiếm 13,39% trong tổng số). Để đạt được những kết quả trên, phải khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có phần đóng góp tích cực của tổ chức Hội và giai cấp nông dân tỉnh nhà.

 Các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã bám sát các chủ trương, chỉ thị nghị quyết, cơ chế chính sách của tỉnh để tham mưu, tuyên truyền, vận động nông dân tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm, thiết thực nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; toàn tỉnh đã có 259.420 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã phát động và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lập thành tích kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác và chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng bằng phong trào xây dựng mỗi cơ sở hội có một công trình “Hàng cây nông dân ơn Bác”, “ Vườn cây nông dân ơn Bác”, qua phát động đến nay toàn tỉnh đã có 426 hàng cây với chiều dài 161.078m;  21 vườn cây với diện tích là 26.060m2, tổng kinh phí thực hiện 4.463.252.000 đồng; đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao.  Hội đã tham mưu Đề án “Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn” đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 1184- QĐ/UBND ngày 15/4/2020  phê duyệt Đề án để thực hiện giai đoạn 2020- 2023. Thực hiện tốt nội dung của Đề án là điều kiện để khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội nông dân trong việc thực hiện chủ trương lớn của đảng và nhà nước về sản xuất, tiêu thụ nông dân thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  Hội tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/BCT; phối hợp có hiệu quả với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Quyết định 673 QĐ/TTg “Tạo điều kiện để các cấp hội trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2020”. Chủ động phối hợp và tham mưu đề xuất để Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 237-KH/UBND, ngày 08/5/2020 về việc tổ chức hội nghị biểu dương hộ nông dân thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2020.

Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 bằng các hình thức như: ủng hộ tiền mặt, các loại lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 9 tỷ đồng; Hội Nông dân các huyện và cơ sở đã có cán bộ và hội viên tình nguyện tham gia công tác hậu cần phục vụ hoạt động cách ly tập trung.

Hội đã đẩy mạnh các phong trào tham gia phát triển kinh tế, đăng ký xây dựng các mô hình kinh tế, tham gia xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, vườn mẫu nông dân, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ cung ứng giống, vốn để giúp nông dân sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Tích cực tuyên truyền vận động và tham gia phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được các cấp hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt. Tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho dự thảo văn kiện Đại hội đảng các cấp từ cơ sở đến tỉnh, tập trung vào việc tham mưu các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vấn đề an sinh xã hộ.  Hội Nông dân tỉnh đã quan tâm việc chỉ đạo đổi mới phương thức vận động tập hợp hội viên nông dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trong đó, việc bám sát nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc xây dựng tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp, xây dựng các tổ hợp tác liên kết sản xuất là một nội dung được cấp ủy ghi nhận và đánh giá cao. Các cấp hội cơ sở và cấp huyện đã kịp thời tham mưu, phối hợp kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ đi vào hoạt động có nề nếp sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập khối xóm, bản và xã, phường, thị trấn theo đúng lộ trình.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, các cấp Hội tiếp tục  thực hiện tốt một số việc trọng tâm sau:

Một là, các cấp hội nông dân trong tỉnh tập trung tuyên truyền các tầng lớp hội viên nông dân nhận thức được những thành quả mà Đảng và nhà nước các cấp đã lãnh đạo nhân dân đạt được trong giai đoạn vừa qua nhất là cuộc chiến chống Covid-19; tuyên truyền những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2015- 2020; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, triển khai các biện pháp chống hạn, tích nước; phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị các điều kiện để phòng, chống, ứng phó có hiệu quả bão, lũ, thiên tai trong mùa mưa bão...

Ba là, tăng cường công tác công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, kịp thời phát hiện, kiến nghị những vấn đề bức xúc, nổi cộm từ các khu dân cư, để tham mưu, đề xuất, cho các cấp, các ngành có hướng giải quyết. Tăng cường các hoạt động đối thoại, giám sát, phản biện của các cấp hội nông dân trong tỉnh.

Bốn là, tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của tỉnh và phối hợp với UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng chính phủ, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, dạy nghề, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội. Trong đó tập trung phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; vận động nông dân sản xuất sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái.

Năm là, tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội. Lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ an lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14- 10/1930-14/10/2020./.

Nguyễn Mạnh Khôi  

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4


Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thành phố Vinh

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Thành phố Vinh


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp

Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp


Cục Thuế Nghệ An phát huy vai trò tổ chức Đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Cục Thuế Nghệ An phát huy vai trò tổ chức Đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn


Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với học tập và làm theo Bác

Sở Giao thông Vận tải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với học tập và làm theo Bác


Đồng bào Công giáo Nghệ An "Kính Chúa yêu Nước", "Sống tốt đời đẹp đạo" phát triển kinh tế-xã hội góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Đồng bào Công giáo Nghệ An "Kính Chúa yêu Nước", "Sống tốt đời đẹp đạo" phát triển kinh tế-xã hội góp phần xây dựng quê hương, đất nước


Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm tốt công tác Dân vận trong phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn

Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm tốt công tác Dân vận trong phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bànHiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An

Hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An


Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng Nguyên

Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng Nguyên


Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Hiệu quả Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025