Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác dân vận của Công an Nghệ An

Năm 2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An ổn định, không phát sinh các vấn đề phức tạp, nổi cộm liên quan đến an ninh, trật tự. Tuy vậy, trên một số lĩnh vực và tại một số địa bàn còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp; trong đó, nổi lên một số vụ việc như:

Một số đối tượng cầm đầu tiếp tục tiến hành các hoạt động phản đối việc triển khai dự án Công viên Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; xảy ra vụ đình công đòi quyền lợi, chế độ, chính sách đối với người lao động tại công ty TNHH điện tử BSE (thuộc khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc). Một số dự án còn gặp khó khăn, chưa thống nhất trong việc hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng…; tình hình giá nhiên liệu xăng, dầu tăng cao đã tác động đến đời sống của Nhân dân, gây khó khăn trong hoạt động giao thương. Bên cạnh đó, do thời tiết khắc nghiệt, như nắng nóng, mưa lũ ở các huyện miền núi, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khắc phục những khó khăn nêu trên, Đảng ủy Công an tỉnh đã đoàn kết, đồng thuận, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận và phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại địa bàn cơ sở. Chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 110 văn bản mang tính chiến lược, dài hạn trong đó đã lồng ghép các nội dung chỉ đạo về công tác dân vận (điển hình như Nghị quyết số 06-NQ/TU về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022…). Đề xuất Bộ Công an đưa 18 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về ANTT; chuỗi các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại hơn 500 điểm, trong đó 66 điểm có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương từ tỉnh đến cơ sở, qua đó đã có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã ban hành Quy chế số 02-QC/ĐUCA về công tác dân vận của lực lượng Công an Nghệ An; Chương trình công tác dân vận gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Lựa chọn 06 phường, xã để chỉ đạo điểm xây dựng điểm sáng quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tác hại của việc sử dụng bia, rượu và đồ uống có cồn” trong lực lượng Công an Nghệ An. Chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động lựa chọn nội dung, hình thức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Công an nhân dân để triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả nhất, lấy ổn định tình hình, sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả phong trào. Từ đó nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo hình ảnh đẹp của cán bộ Công an trong lòng Nhân dân (điển hình như hoàn thành 100% mô hình cải cách hành chính tại 460/460 Công an xã, phường, thị trấn, được lãnh đạo Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc). Hiện có 21 loại mô hình “Dân vận khéo” đang duy trì và hoạt động hiệu quả, được nhân rộng thành 61 mô hình ở Công an các đơn vị, địa phương, trong đó 04 mô hình tiêu biểu như: (1) Mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tái hòa nhập cộng đồng của Công an thị xã Thái Hòa, được Bộ Công an Thông báo số 657/TB-V05-P4; (2) Mô hình “Dân vận khéo” trong bảo đảm an ninh, trật tự vùng đồng bào có đạo của Công an huyện Hưng Nguyên, được Bộ Công an Thông báo số 684/TB-V05-P4;  (3) Mô hình “Dân vận khéo” về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm đưa xã Diễn Bích ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội của Công an xã Diễn Bích, Diễn Châu; (4) Mô hình “Dân vận khéo” về công tác thiện nguyện lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân của Công an huyện Anh Sơn.

Phối hợp với các ban, ngành tổ chức 450 đợt tuyên truyền, vận động tập trung; 1.911 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; 600 buổi tuyên truyền lưu động; kẻ vẽ 1.550 khẩu hiệu, pano áp phích tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; tổ chức 100 cuộc họp dân, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến các chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở nắm tình hình, nhất là vùng giáo, vùng miền núi dân tộc, vùng tiềm ẩn phức tạp về ANTT, vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín, xây dựng và phát động phong trào bảo vệ ANTQ. Thực hiện tốt chủ trương vận động các cơ sở tôn giáo treo Cờ Tổ quốc trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022; dịp kỷ niệm 30/4; 01/5/2022 (Công an tỉnh đã trao tặng 600 lá cờ Tổ quốc; cấp huyện, cấp xã trao tặng hơn 1.100 lá cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo, tín đồ Công giáo). Nhiều đường cờ được xây dựng, hoàn thành trên các tuyến đường, trục giao thông tại các cơ sở tôn giáo có sự đóng góp của Nhân dân và được treo một cách trang nghiêm, tạo hình ảnh đẹp, thể hiện mối đoàn kết lương - giáo…

Chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng, củng cố, sơ kết các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp, hướng dẫn xây dựng mới 03 mô hình; đồng thời, duy trì, nhân rộng, sơ kết 10 loại mô hình hoạt động hiệu quả tại 135 địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Đặc biệt, thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng mô hình “Xã sạch về ma túy” tại 27/27 (đạt 100%) xã biên giới. Đến nay Công an tỉnh đã tổ chức sơ kết Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, có 26/27 đạt tiêu chí xã biên giới sạch về ma túy.

Chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT; triển khai sử dụng ứng dụng phần mềm trong giải quyết các thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố, thị xã; công khai niêm yết những quy định về thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Công an về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tăng cường chỉ đạo, củng cố Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong Công an các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận để phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến hoạt động công tác thanh tra. Đặc biệt, hằng tháng, đều tổ chức đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết đơn thư của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo ANTT. Tổ chức tiếp công dân tại Công an tỉnh đã thực hiện đúng quy định của Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh; tại Công an cấp huyện, cấp xã cơ bản đảm bảo đúng quy định. Năm 2022, tổ chức tiếp 3.528 lượt công dân đến KN, TC, tố giác tội phạm, phản ánh và kiến nghị (Công an tỉnh 54 lượt công dân; Công an cấp huyện, cấp xã 3474 lượt công dân). Không có đoàn đông người, phức tạp đến khiếu nại, tố cáo. Công an Nghệ An không có CBCS bị kỷ luật qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mối quan hệ công tác giữa Công an tỉnh với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phối hợp, duy trì, nâng cao các chương trình, quy chế phối hợp hành động trong công tác dân vận và xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Tính đến ngày 15/11/2022, Công an tỉnh đã hoàn thành kiện toàn chức vụ Trưởng Công an cấp xã, hiện đang bố trí 2.371 đồng chí tại 428 xã, thị trấn (trong đó có 428/428 đồng chí cấp trưởng, đạt tỷ lệ 100%; 284 đồng chí cấp phó và 1.659 công an viên), đảm bảo ít nhất 05 đồng chí/01 xã, riêng các xã thuộc thành phố Vinh và một số xã thuộc huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc đã bố trí từ 08 đến 10 đồng chí.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 617 “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tiếp tục bố trí kinh phí để chi trả phụ cấp cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Chỉ đạo nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố để động viên họ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác. Mở 12 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 1.460 đồng chí Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và cán bộ chủ chốt các xã vùng giáo, miền núi, dân tộc. Thăm hỏi, động viên Công an xã và thân nhân ốm đau, bệnh tật với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện, từ thiện, nhân đạo, nhất là các hoạt động tặng quà, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Từ đầu năm 2022 đến nay, thực hiện Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Nhâm Dần năm 2022”, lực lượng Công an Nghệ An đã trực tiếp thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ trong lực lượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Công an các đơn vị, địa phương duy trì hoạt động “Quyên góp quỹ tình nghĩa” để cán bộ, chiến sỹ tiết kiệm chi phí ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục thiệt hại mưa lũ với hơn 3.000 ngày công và số tiền vận động ủng hộ hơn 7,3 tỷ đồng, qua đó giáo dục, bồi dưỡng thêm truyền thống và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Công an với Nhân dân.

Như vậy, năm 2022, Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu, triển khai quyết liệt, sáng tạo các nội dung công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANQG, TTATXH trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hình ảnh Công an Nghệ An ngày càng đẹp hơn trong lòng Nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm đạt được kết quả nổi bật, tạo được điểm nhấn; công tác cải cách hành chính được tăng cường; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và công tác dân vận nói riêng./.

                                 Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xã Phúc Sơn: Gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông Vận tải


Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Công tác dân vận gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số


Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh

Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại MTTQ tỉnh


Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023

Tình hình nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quý I, nhiệm vụ quý II/2023


Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thành phố Vinh: Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ

Dân vận khéo ở Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ


Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong

Dân vận khéo của Công an huyện Quế Phong


Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An

Kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An


Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh

Gắn công tác dân vận với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại Trường Đại học Vinh


Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới

Xã Tiền Phong thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền


Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính