Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Diễn Châu thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn

Trên địa bàn huyện Diễn Châu có 2 tổ chức tôn giáo hợp pháp được công nhận, đó là đạo Công giáo và Phật giáo.

Công giáo, toàn huyện có 22/37 xã, thị trấn, có đồng bào giáo dân sinh sống ở 67 khu dân cư, với 16 xóm giáo toàn tòng, gần 6.000 hộ giáo dân, với tổng số 34.058 nhân khẩu, chiếm khoảng 10% dân số toàn huyện. Có 12 Giáo xứ (có 4 nhà thờ xứ độc lập, có 8 nhà thờ xứ kiêm nhà thờ giáo họ); có 40 giáo họ (28 nhà thờ giáo họ độc lâp, có 12 nhà thờ giáo họ đồng thời là nhà thờ giáo xứ); có 26 nhà phòng; 8 cơ sở dạy giáo lý (Giáo xứ (GX) Đông Tháp, GX Vạn Phần, GX Phú Linh, GX Nghi Lộc, GX Xuân Phong, GX Đăng Cao, GX Bến Đén và GX Trung Song). Có 16 vị Linh mục sinh sống và làm mục vụ trên địa bàn huyện; trong đó Quản xứ có 12 Linh mục; Phó xứ có 3 Linh mục và có 1 Linh mục đã nghỉ hưu. Có 40 nữ tu (Bà xơ); 48 Hội đồng Mục vụ giáo xứ, giáo họ với tổng 240 người. Các Giáo xứ, Giáo họ sinh hoạt ở 3 Giáo hạt (Giáo hạt Đông Tháp, Giáo hạt Kẻ Dừa, Giáo hạt Thuận Nghĩa).

Phật giáo, toàn huyện hiện có 11.000 tín đồ, phật tử, trong đó có khoảng 8.000 tín đồ quy Tam Bảo, với 30 nhóm Đạo tràng, chủ yếu các phật tử sinh hoạt tại gia và chùa Cổ Am, xã Minh Châu, chùa Bốn, xã Diễn Hồng. Có 3 cơ sở nhà Chùa đã được nhà nước công nhận (Chùa cổ Am, xã Diễn Minh; Chùa Bốn, xã Diễn Hồng; Chùa Linh Sơn, xã Diễn An).

Trong thời gian qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện Diễn Châu cơ bản diễn ra bình thường, sinh hoạt và hoạt động của các tôn giáo ổn định, tuân thủ theo pháp luật và quy định của địa phương. Xây dựng mối đoàn kết lương - giáo tốt, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện đều ban hành Chương trình công tác tôn giáo. Đôn đốc Đảng ủy các xã vùng giáo triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn. Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 106 -KH/HU ngày 05/4/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) về công tác tôn giáo. Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế- xã hội gắn bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025. Tổ chức đoàn thăm hỏi, chức sắc tôn giáo trong dịp chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua; thăm tặng, quà thân sinh 12 vị Linh mục quản Giáo xứ và 2 Linh mục phụ trách Giáo họ trên địa bàn huyện Diễn Châu, 02 Hòa thượng trụ trì chùa; thăm gặp, tặng quà cho 12 lượt linh mục, 9 Chủ tịch Hội đồng mục vụ các giáo xứ, 34 Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo họ và hơn 120 lượt người có uy tín giáo dân nhân dịp Lễ, Tết 2021.

UBND huyện thành lập đoàn khảo sát nhu cầu đất đai mở rộng khuôn viên sinh hoạt tôn giáo, gồm: Chùa Cổ Am, xã Diễn Minh; chùa Thiên Sơn, xã Diễn Hoa; giáo xứ Thiên tước, xã Diễn Trung. Mặt trận Tổ quốc huyện gặp gỡ, trao đổi với các Linh mục quản xứ về việc rà soát hộ nghèo là bà con giáo dân có nhu cầu hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tòa Giám mục Giáo phận Vinh về vận động, hỗ trợ cải thiện nhà ở và sinh kế cho hộ nghèo đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020 - 2025. Tập hợp, phát huy vai trò của các vị chức sắc, nhà tu hành và những người tiêu biểu trong các hoạt động của Mặt trận.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị vận động đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trong quá trình thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, các chức sắc, chức việc đã đồng thuận cao với chủ trương cấp ủy, chính quyền huyện vận động bà con giáo dân tham gia tích cực. Tuyên truyền, vận động phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của đồng bào công giáo trong các mặt của đời sống xã hội như: chung tay giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai, hoàn cảnh khó khăn; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và tham gia bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường tiếp xúc, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo để kiến nghị với cấp ủy, chính ủy, chính quyền địa phương giải quyết theo pháp luật, đồng thời thông tin, tuyên truyền, vận động tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nắm vững và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, huyện Diễn Châu tiếp tục tăng cường công tác dân vận, củng cố hệ thống chính trị vùng giáo, giữ vững đoàn kết lương - giáo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Nắm chắc tình hình ở các cơ sở vùng giáo, các hoạt đông tôn giáo trên địa bàn huyện, dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ở vùng giáo. Chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại vùng giáo; hướng dẫn, xây dựng các mô hình, điển hình tiến tiến trong đồng bào tôn giáo và hệ thống chính trị tại vùng giáo, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào "sống tốt đời, đẹp đạo". Giải quyết các cầu chính đáng, hợp pháp về tôn giáo và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật. Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết công tác tôn giáo năm 2021, nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2022.

                                                                  Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                   Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Nghệ An thay đổi diện mạo nông thôn nhờ hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới


Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Xã Diễn Lâm tích cực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2021 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2021


Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương

Kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU tại Tương Dương


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với kết quả 5 năm việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU


Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An

Những dấu ấn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 ở Nghệ An


Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Cửa Lò thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở năm 2021


Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở Nghệ An


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số  theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW

Quỳ Châu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW


Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An

Một số vấn đề rút ra sau 03 năm thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở Nghệ An


Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Nam Đàn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân


Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Kỳ

Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Kỳ