Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc Tỉnh Nghệ An; nằm trên trục giao thông huyết mạch Bắc – Nam về cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Với diện tích 105km2, dân số Thành phố khoảng 500.000 người, chiếm khoảng 15% dân số trong tỉnh, trong đó có 2.474 hộ với 13.143 khẩu theo đạo Công giáo.

Trong thời gian, qua công tác dân vận ở thành phố Vinh đã góp phần quan trọng xây dựng Thành phố sớm trở thành trung tâm kinh tế, năm hóa vùng Bắc Trung bộ. Công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố đã làm ổn định tình hình nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã tập trung chỉ đạo công tác dân vận của Thành phố thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nên các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì, nhất là các cuộc vận động, các phong trào: “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng mô hình “dân vận khéo”, “sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tháng công nhân”… đã tạo khí thế thi đua trong lao động sản xuất, kinh doanh trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và chương trình công tác dân vận năm 2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy kịp thời, hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” Thành phố đã triển khai giao chỉ tiêu mỗi đơn vị đăng ký xây dựng từ 1-2 mô hình điển hình “Dân vận khéo”, đến nay 100% các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Khối Dân vận phường, xã và trên 30% cấp ủy Đảng cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thực hiên có hiệu quả phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng và tham gia xây dựng hệ thống chính trị.

UBND Thành phố quán triệt và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Dân vận chính quyền theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác kiểm tra đối với cán bộ công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ; thực hiện tốt chế độ tiếp xúc đối thoại với nhân dân, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các dự án, các khoản thu, chi ở địa phương, trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm công vụ, tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc được kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, nâng cao nhận thức cho người dân về các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng Nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện đặc biệt là công tác giám sát sau hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với nhân dân theo Đề án 07-ĐA/TU;  thực hiện tốt hương ước, quy ước gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, phản ánh kiến nghị của cử tri. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng được 45 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 3 mô hình phát triển kinh tế, 22 mô hình văn hóa xã hội, 4 mô hình an ninh, quốc phòng, 16 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng mô hình “Cơ sở tôn giáo rợp bóng cờ Tổ quốc” tại các giáo họ Vĩnh Mỹ, Phan Thôn, Ân Hậu, Kim Ân.

Hiện nay có 59 mô hình “Dân vận khéo” cấp Thành phố, trong đó có 01 mô hình “dân vận khéo” ở địa bàn vùng giáo; cấp cơ sở có 574 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 104 mô hình phát triển kinh tế, 350 mô hình văn hóa - xã hội, 46 mô hình an ninh - quốc phòng và 74 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

 Trên lĩnh vực phát triển kinh tế với 104 mô hình, các mô hình “Dân vận khéo” tập trung trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, như: trao đổi hỗ trợ giúp vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng trang trại, phát triển nghề, làng nghề, tư vấn việc làm, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, giúp nhau ra khỏi diện nghèo, vươn lên khá, giàu v.v... ; vận động nhân dân phát huy nội lực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị, đóng góp được  nhiều tỷ đồng cùng với ngân sách Nhà nước đã xây dựng đường giao thông, đường ống cấp nước máy, đường điện chiếu sáng, nhà văn hóa, trạm y tế, lát gạch vỉa hè...

 Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có 350 mô hình, với nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã tuyên truyền, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào  như: vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Nông thôn mới, đô thị văn minh” thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm…

“Dận vận khéo” trên lĩnh vực an ninh quốc phòng với 46 mô hình, lực lượng vũ trang đã khéo dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bám sát địa bàn, giúp đỡ nhân dân giáo dục, cảm hóa cá nhân vi phạm quy định pháp luật sau khi tại ngoại trở về địa phương. Tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua, động viên toàn dân tham gia góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, như: phòng chống ma tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, giúp đỡ các đối tượng nghiện ma tuý, hỗ trợ vốn vay cho các hộ gia đình có người nghiện, người nhiễm HIV. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Với 74 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị,  các mô hình đã gắn với việc thực hiện Quyết định 23 - QĐ/TW, của Bộ Chính trị khóa (XIII) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Pháp lệnh dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở. Phong trào thi đua Dân vận khéo góp phần tăng cường công tác xây dựng Ðảng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả của các phong trào vận động quần chúng. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật; Thực hiện “Dân vận khéo” trong việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư, vận động nhân dân tham gia giám sát và kiến nghị, đề xuất với chính quyền, các ngành liên quan khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong thời gian tới, công tác dân vận Thành phố Vinh tập trung thực hiện một số việc sau đây:

Một là, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về một số giải pháp đổi mới, nâng cao công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/5/2021 về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Hai là, triển khai Hướng dẫn về xây dựng và công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2022-2025, trọng tâm là xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nguyện vọng của nhân dân.

Ba là, chú trọng công tác dân vận ở những lĩnh vực trọng tâm, thiết thực, bức bách, và những vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, nhạy cảm trong giải phóng mặt bằng, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, ANQP, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, huy động nguồn lực xây dựng sơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính. Đặc biệt quan tâm xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng “điểm sáng” dân vận chính quyền, QCDC ở cơ sở; xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải, giải quyết các vấn đề phát sinh bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Bốn là, công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 và Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ./.

                                                    Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                     Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Người lao động Nghệ An ở nước ngoài hướng về quê hương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc


Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững

Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhất là các ky ốt ven biển, xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển nhanh, bền vững


Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền trong việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân tại Đô Lương


Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: kết quả thực hiện các quy định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức


Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Yên Thành


Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023

Mười nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh năm 2023


Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia

Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia


Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)

Công tác Dân vận góp phần đảm bảo "ba yên" (yên dân, yên biên giới, yên địa bàn)


Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022

Hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2022


Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2022 ở Nghệ An


Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp