Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Sáng 31/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022. Tham dự và trực tiếp báo cáo các chuyên đề có đồng chí Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân vận Chính quyền tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thường trực các huyện, thành, thị uỷ, cán bộ dân vận cấp tỉnh đến cấp cơ sở, các sở, ban, ngành liên quan.

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận tiếp thu các chuyên đề gồm: "Những điểm mới về công tác dân vận của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn của lần thứ XIII của Đảng"; "Tình hình dân tộc, đường lối, chủ trương và chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay"; "Một số kỹ năng và phương pháp trong quá trình tiến hành công tác dân vận"; Hướng dẫn tiêu chí xây dựng điểm sáng dân vận chính quyền, QCDCCS; hướng dẫn tiêu chí xây dựng và công nhận mô hình "Dân vận khéo".

Trong những năm qua, công tác dân vận đã góp phần đoàn kết tập hợp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị vững mạnh, quy chế dân chủ được phát huy, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ của một số cán bộ, đảng viên, công chức về công tác dân vận, nội dung và phương thức công tác dân vận trong các sở, ngành còn gặp khó khăn, lúng túng, thiếu kỹ năng, phương thức hoạt động.  

Đồng chí Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương dự và trực tiếp báo cáo các chuyên đề

Để khắc phục những hạn chế trên và tạo bước chuyển trong công tác dân vận thời gian tới, việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp, các ngành là vô cùng quan trọng.

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có công tác dân vận. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những thời cơ và thách thức đan xen, nhất là những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua đã tác động không nhỏ đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, hệ thống dân vận trong toàn tỉnh cần phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đề nghị trong thời gian tới, hệ thống dân vận trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân khắc phục khó khăn để sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận sau tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhất là việc thực hiện các chế độ, chính sách và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hội nghị tập huấn, diễn đàn.

Lê Quỳnh Anh 

Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu

Dân vận khéo vùng đồng bào có đạo ở Diễn Châu


Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành

Dân vận khéo của lực lượng Công an xã ở Yên Thành


Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2023


Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ở thành phố Vinh


Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu

Kết quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 ở huyện Diễn Châu


Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà

Hiệu quả công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại thị xã Thái Hoà


Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 ở Nghệ An


Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2022 ở Nghệ An


Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Sở Tài nguyên và Môi trường


''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu

''Dân vận khéo'' ở Quỳnh Lưu


Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Diễn Châu


Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm năm 2022 ở Nghệ An


Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu

Công tác Dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Quỳ Châu


Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phát huy vai trò của Khối dân vận cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn

Thái Hòa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác Quy hoạch và thu hút đầu tư trên địa bàn