Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU, về tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) với nội dung, hình thức thiết thực, đảm bảo nghiêm túc, phòng chống dịch Covid-19, tiết kiệm, có ức lan tỏa và phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo phong trào thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, thông qua tổ chức hoạt động này nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện; tuyên truyền, quảng bá những mô hình hay, cách làm hiệu quả những điển hình trong việc học tập và làm theo Bác, làm chất liệu để đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có sức lan tỏa và nhân rộng hiệu quả trong nhân dân.

Dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18/5/2021, tuy nhiên đang tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo và thông báo sau.

Bên cạnh đó, trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp, các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những kết quả nổi bật sau 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ


Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Anh Sơn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận


Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An


Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An

Kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hội nông dân Nghệ An


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Hưng Nguyên


Bác Hồ làm báo

Bác Hồ làm báo


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)


Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIIIMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05

Đảng bộ Quân sự tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05


Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa

Thành phố Vinh: Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác thiết thực, có sức lan tỏa


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tại Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tại Ban Dân vận Tỉnh ủy