Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Anh Sơn thực hiện tốt công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Huyện miền núi Anh Sơn có diện tích tự nhiên 60.442,75 ha; 21 đơn vị hành chính cấp xã; có 31.658 hộ với 118.120 khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo có 2.049 hộ với 9.075 khẩu (chiếm 7,68%), đồng bào dân tộc thiểu số có 2.100 hộ với 8.533 khẩu (chiếm 7,2%); có 5,66 km đường biên giới giáp với huyện XaychamPon, tỉnh Bolykhămxay, nước CHDCND Lào.

 Đảng bộ huyện có 55 tổ chức cơ sở đảng, 298 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 6.298 đảng viên (100% khối, thôn, bản có chi bộ, có đảng viên).

Năm 2021, Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo: (1) Xây dựng đầy đủ, kịp thời các văn bản để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, kết luận, nghị quyết bài bản, có chất lượng. Phục vụ có hiệu quả cuộc khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kết quả 05 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU trên địa bàn huyện Anh Sơn. (2) Nắm và giải quyết các nội dung Nhân dân, cử tri còn băn khoăn, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cơ bản đảm bảo đúng định hướng, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,90%; có 14/21 xã, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu đạt 100% và có 15/21 xã bầu 100% đúng định hướng, cơ cấu. Sau bầu cử chỉ đạo tổ chức các cuộc tiếp xúc đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện định kỳ có hiệu quả, chất lượng (01 cuộc với Đại biểu Quốc hội, 02 cuộc với Đại biểu HĐND tỉnh và 48 cuộc với Đại biểu HĐND huyện, 184 cuộc cấp xã, thị trấn). (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đến nay đã ban hành và triển khai thực hiện 14/19 chương trình, đề án, kế hoạch, trong đó có Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 05/8/2021 về triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận. 21/21 Đảng bộ các xã, thị trấn hoàn thành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. (4) Trong công tác phòng chống Covid-19: Tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-119 của huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện, hệ thống dân vận trên địa bàn huyện tích cực phối hợp vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tiêm vắc xin đúng quy trình, quy định, đảm bảo đúng đối tượng. 42.693/89.075 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 (đạt tỷ lệ 47,92%); 10.398/89.075 tiêm đủ 2 mũi (đạt tỷ lệ 11,67%): và mới về 8.000 liều chuẩn bị cho đợt tiêm 27. Công tác cách ly và phương pháp tổ chức cách ly được tổ chức bài bản, khoa học, phát huy được sức mạnh toàn dân trong công tác phòng chống dịch; trên địa bàn huyện chưa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. (5) Trong triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo: Ban hành đầy đủ hệ thống văn bản ngay từ đầu năm, nhất là xây dựng Kế triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Xây dựng được 123 mô hình dân vận khéo năm 2021, trong đó có nhiều mô hình dân vận khéo trong vùng đặc thù. (6) Công tác tập huấn: Huyện ủy tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2021 cho 160 cán bộ làm công tác dân vận cơ ở; MTTQ, các Đoàn thể và các cơ quan, đơn vị liên quan. UBND huyện tổ chức 02 lớp tập huấn nội dung công tác tôn giáo và dân vận chính quyền với 200 người tham gia. (7) Công tác đối thoại:  Ban hành Công văn đôn đốc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 17/ 01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; chỉ đạo MTTQ huyện ban hành Kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và chủ tịch HĐND, UBND xã với Nhân dân năm 2021. Kết quả cấp huyện: 3/3 cuộc, cấp xã đã có 21/21 đơn vị tổ chức Hội nghị đối thoại 2 lần trong năm. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đối thoại giữa BTV Huyện ủy với Bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố năm 2021 (tháng 10/2021) và Hội nghị đối thoại giữa BTV Huyện ủy với Già làng, Trưởng bản, người có uy tín năm 2021 (tháng 11/2021). Ban Dân vận định kỳ hàng tháng tham gia tiếp dân với Bí thư Huyện ủy. (8) Công tác an sinh xã hội: Cuộc vận động Tết “Vì người nghèo Tân Sửu 2021” đạt kết quả với số tiền 2.588.000.000 đồng đạt 199%; nhân dịp Tết Nguyên Đán đã trao tặng 4.101 suất quà với số tiền 2.241.750.000 đồng và  xây dựng 8 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 8 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; kết quả vận động quỹ vì người nghèo 2 cấp tính đến ngày 26/10/2021 với số tiền hơn 625 triệu đồng đạt 46% kế hoạch. Trong năm 2021, đã kêu gọi vận động xây dựng được 65 nhà Đại đoàn với số tiền hơn 4 tỷ đồng từ nguồn vận động ủng hộ của các nhà hảo tâm; hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo có người bị mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ đột xuất: 45.000.000 đồng.  Ban hành Đề án hỗ trợ sinh kế cho người nghèo giai đoạn 2020-2025; năm 2021, triển khai thí điểm tại 4 xã: Thành Sơn, Thọ Sơn, Lạng Sơn và Cao Sơn (mỗi hộ 1 con bò, trị giá 15 triệu đồng). Tổng số tiền thực hiện năm 2021 hơn 1,1 tỷ đồng. Riêng 17 xã, thị còn lại triển khai hỗ trợ sinh kế tại địa phương với nhiều hình thức phong phú như hỗ trợ: Dê sinh sản, gà giống, phân bón và cây giống...với số tiền hơn 300 triệu đồng. (9) Công tác thẩm định các nội dung liên quan công tác dân vận: Đầu năm Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình công tác năm có phê duyệt của Thường trực Huyện ủy, đăng ký đưa vào chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy.  Định kỳ Thường trực Huyện ủy, trực tiếp là đồng chí Phó Bí thư Thường trực chủ trì gian ban quý, 06 tháng, 9 tháng, 01 năm giữa Thường trực Huyện ủy và MTTQ, các Đoàn thể huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan và Khối dân vận 21 xã, thị trấn.  Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 02 cuộc  kiểm tra Nghị quyết 25-NQ/TW tại Đảng ủy xã Lĩnh Sơn và Đảng ủy Đức Sơn. Chỉ đạo Đại hội phụ nữ cơ sở và Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở và Đại hội đại biểu CCB huyện nhiệm kỳ 2022-2027; chỉ đạo Đại hội Đoàn TN cơ sở và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác Dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19, chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn. chỉ đạo sắp xếp bố trí kịp thời các địa điểm cách ly tập trung tại 21/21 xã, thị trấn và khu cách ly của huyện; thường xuyên rà soát, phân loại đối tượng, đảm bảo 100% công dân đi từ vùng dịch về trên địa bàn huyện đều khai báo y tế và được hướng dẫn, tổ chức cách ly theo quy định, không có trường hợp lây chéo trong khu cách ly và trong cộng đồng. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các mùa vụ; tập trung chỉ đạo các biện pháp thực hiện phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chủ động công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tiếp tục triển khai tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số công trình có tổng mức đầu tư lớn đã được bố trí vốn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động, phát huy đoàn kết trong xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trươngcủa Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật và quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; quản lý hoạt động tín dụng, cho vay, việc thực hiện các chính sách xã hội tại các xã được hưởng chế độ xã ĐBKK giai đoạn 2016 - 2020, các đối tượng được hưởng chế độ chính sách do ảnh hưởng của dịch Covid 19, công tác giảm nghèo, việc làm, an sinh xã hội. Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân theo quy định (tiếp 56 lượt công dân, tiếp nhận 131 đơn khiếu nại, phản ánh, kết quả, đã giải quyết xong 117 đơn, đang trong thời gian giải quyết 13 đơn, quá thời hạn giải quyết 01 đơn). Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định 145/2020/NĐ-CP về thực hiện QCDC ở nơi làm việc; xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU.

Nhân dân vùng dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống, đón Tết, vui xuân ấm no, đảm bảo an toàn; công tác vận động xây dựng thiết chế văn hóa ở thôn bản được quan tâm, đẩy mạnh. Đồng bào dân tộc tích cực tham gia bầu cử, một số xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bầu cử đạt 100% như xã Thọ Sơn, Bình Sơn, Cẩm Sơn, Tường Sơn, Hoa Sơn... Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Huyện uỷ với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở vùng đồng bào có đạo, xây dựng gia đình "Nông dân văn hoá", tham gia xây dựng làng bản văn hoá, phát triển kinh tế. Vận động đồng bào theo đạo, chức sắc, trưởng dòng họ, trưởng thôn, xóm tham gia tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, không truyền đạo trái pháp luật; giáo dục con em thực hiện tốt quy chế của địa phương, hương ước của thôn, bản và nếp sống văn hoá ở khu dân cư; đặc biệt là công tác vận động cử tri là người Công giáo tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường giao lưu thể thể thao với Linh mục, HĐMV các giáo xứ trên địa bàn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Linh mục, HĐMV các giáo xứ đến thăm, chúc Tết cơ quan Huyện ủy, UBND huyện.

Chỉ đạo vận động Nhân dân, nhất là Nhân dân 4 bản Cao Vều của xã Phúc Sơn tăng cường giao lưu, trao đổi với cụm bản Phôn Mường, huyện Xaychampon, tỉnh Bolykhămxay; nhân dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc, tổ chức thăm tặng quà cho cụm bản Phôn Mường 1,5 tấn gạo, trị giá 19.500.000 đồng và cây giống Cam trị giá hơn 100 triệu đồng và một số vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn... để phòng chống Covid-19. Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp lực bảo vệ đường biên kết hợp hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 ở đường biên, đảm bảo Nhân dân 02 bên đường biên chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống địch Covid-19, đảm bảo ANCT,TT ATXH tại khu vực biên giới.

Như vậy, Đảng bộ huyện Anh Sơn đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, thường xuyên thực hiện tốt công tác dân vận, tạo được niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được kiện toàn, củng cố; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững./.

         

Phan Thanh Đoài 

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” ở Nghi Lộc


Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ

Công tác Dân vận góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ


Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022

Kết quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo năm 2022


Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh


Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp

Nhìn lại 01 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ở Đảng bộ huyện Quỳ Hợp


Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)

Quỳnh Lưu sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa IX)


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư


Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ

Hiệu quả Phong trào thi đua Dân vận khéo ở huyện Tân Kỳ


"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo

"Dân vận khéo" trong việc phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện ở vùng đồng bào Công giáo


Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003


Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thanh tra tỉnh Nghệ An: Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân


Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo

Tấm gương người uy tín Công giáo làm "Dân vận khéo" trong việc vận động Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, sống tốt đời, đẹp đạo


Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai

Sức lan tỏa của phong trào “Dân vận khéo” ở Hoàng Mai


Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về công tác dân vận chính quyền tại huyện Quỳnh Lưu


Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bào Công giáo ở Nghệ An sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Đồng hành cùng dân tộc" góp phần phát triển kinh tế - xã hội