Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Xin hỏi về cơ chế, chính sách sau khi sáp nhập xã?

  • Người hỏi: Nguyễn Hoài Nam
  • Email: namnguyen@gmail.com
  • Thời gian: 12/09/2019 10:22:57 AM

Xin hỏi về cơ chế, chính sách sau khi sáp nhập xã?

Trả lời

Gửi câu hỏi