Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Các quy định về hàng hóa có xuất xứ

  • Người hỏi: Dân hỏi
  • Email: danhoi@gmail.com
  • Thời gian: 03/09/2019 12:57:50 PM

Xin hỏi quy định về việc hàng hóa được coi là có xuất xứ gồm các điều kiện gì?

Trả lời

Theo Điều 5, Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/1/2019 của Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (có hiệu lực từ ngày 10/3/2019) thì hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu hàng hóa đó đảm bảo các điều kiện sau:

a) Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên theo quy định;

b) Được sản xuất toàn bộ chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên;

c) Được sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu không có xuất xứ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên với điều kiện hàng hóa đó đáp ứng tất cả các quy định tương ứng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này./.

Gửi câu hỏi