Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tình hình và điều kiện của từng đối tượng, từng địa bàn, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng với các hình thức phù hợp như: Thông qua hệ thống chính trị; tuyên truyền tập huấn theo các chuyền đề; giáo dục trực quan bằng các mô hình điểm; sử dụng pa nô, áp phíc, khẩu hiệu, tờ rơi; xây dựng được các tiểu phẩm, hài, kịch qua thể loại tuyên truyền sân khấu hóa; tiến hành các biện pháp tuyên truyền rộng rãi, kết hợp với tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền đặc biệt; tuyên truyền đối ngoại; tổ chức  tấn công chính trị các đối tượng phỉ, đối tượng tội phạm ma túy; vừa tuyên truyền trực tiếp, vừa tuyên truyền gián tiếp; phối hợp với các trường THCS đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào chương trình học ngoại khóa cho học sinh lớp 9 ở các xã biên giới; xây dựng bản tin vùng biên bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để tuyên truyền; triển khai thực hiện tốt đề án về tăng cường giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo”; Phong trào kết nghĩa cụm dân cư (bản – bản) hai bên biên giới; kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới của Lào với các Đồn Biên phòng tỉnh. Các hình thức, biện pháp tuyên truyền được sử dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. Tuyên truyền đến mọi thành phần xã hội, giới tính, mọi lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo, quyết tâm “không để sót một người nào”, thực sự “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng đã làm cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới hiểu rõ, đồng tình ủng hộ và thực hiện đúng, có hiệu quả các quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của các cấp, ngành, địa phương, lực lượng. Khơi dậy, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng “thế trận lòng dân”, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ và tham gia cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với nhân dân các tỉnh của nước bạn (Lào) có chung đường biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Bám nắm địa bàn cùng ăn cùng ở cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, nắm chắc tình hình, luôn lắng nghe tâm tư tình cảm, tận tình quan tâm, giúp đỡ nhân dân. Một trong những chủ trương cụ thể mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang tham mưu triển khai, để tăng cường, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác dân vận đó là “Cử cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường xã biên giới”, “Đảng viên Bộ đội Biên phòng tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các chi bộ thôn, bản yếu kém, địa bàn phức tạp, xung yếu và vùng giáo”, “Phân công đảng viên Bộ đội Biên phòng tỉnh phụ trách hộ gia đình biên giới”. Qua đó, có thể khẳng định mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đều là “người phụ trách dân vận” thực thụ. Đồng thời Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành địa phương làm tốt việc đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, ưu tiên tuyển chọn con em các dân tộc thiểu số để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cho cán bộ địa phương; thu hút, tuyển dụng, tăng cường nguồn nhân lực cho những huyện, xã, bản; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn biên giới của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận; phát huy vai trò của đội ngũ Trưởng ban công tác Mặt trận, vận động người có uy tín, già làng, trưởng bản cùng tham gia làm công tác dân vận. Từ đó,  đã góp phần củng cố, tăng cường lực lượng “phụ trách công tác dân vận” ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động, sáng tạo, bằng những việc làm cụ thể, đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng xây dựng, triển khai nhiều chương trình, mô hình, phong trào thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, mang lại cuộc sống mới cho nhân dân khu vực biên giới. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, như: Đề án  “Củng cố khu vực phòng thủ, tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2010 và những năm tiếp theo”, Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai” tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát xã Môn Sơn - Con Cuông, Đề án “Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tuyến biên giới phía Tây Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2015 và những năm tiếp theo”, Đề án “Xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái địa phương sinh sản cung cấp con giống cho nhân dân khu vực biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An Giai đoạn 2015 – 2018”;  Chương trình “xây dựng Nhà đại đoàn kết”, “Mái ấm người nghèo nơi biên giới”, “khai hoang ruộng lúa nước”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”; Mô hình “tuyên truyền phổ biến pháp luật về biên giới cho học sinh lớp 9” ở các trường THCS khu vực biên giới, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”;  phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng, nhan rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình, giúp nhân dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Những việc làm cụ thể đó, người lính Biên phòng đã được nhân dân các dân tộc biên giới ghi nhận và suy tôn là “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Thầy  giáo quân hàm xanh”. Hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng có mặt trên mọi bản làng, mọi nẽo biên cương, trong mọi sinh hoạt, lao động sản xuất của nhân dân góp phần thắt chặt mối quan hệ quân - dân và được nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới xem như anh em ruột thịt. Từ đó, đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm thay đổi đáng kể đời sống mọi mặt của nhân dân, chăm lo, bồi dưỡng “sức dân”, xây dựng “biên giới lòng dân” tạo tiềm lực to lớn trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vững chắc.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch giúp gia đình ông Thủy trồng rau

Đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hiện nay với cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Mặt trái của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm nảy sinh những vấn đề mới. Công tác dân vận cũng phải giải quyết nhiều vấn đề mới nảy sinh từ cuộc sống thực tế của các tầng lớp nhân dân. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế đặt ra những đòi hỏi và yêu cầu mới, cao hơn, nặng nề hơn. Hiện nay sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới, biển, đảo chưa được phát huy đầy đủ; hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn biên giới tỉnh có mặt còn hạn chế; việc tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương của một bộ phận quần chúng chưa thật tích cực, tự giác; các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo quần chúng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Để tiếp tục quy tụ và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, các lực lượng và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, “biên giới lòng dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt một số việc sau:

Một là, tiếp tục tập trung quán triệt, học tập và thực hiện tốt quan điểm, tư tưởng và tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, cấp, ngành về công tác dân vận. Xem vấn đề dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên thực sự là cầu nối ý Đảng lòng dân. Từ đó “giữ dân” không để các thế lực thù địch có cơ hội kích động, lôi kéo làm ảnh hưởng đến mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

 Hai là, quan tâm chăm lo, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận ở khu vực biên giới tỉnh thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực, phương pháp tác phong công tác đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức tiến hành công tác vận động quần chúng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, LLVT tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng “biên giới lòng dân” vững chắc. Quy tụ và phát huy sức mạnh trong mỗi người dân và cả dân tộc, không phân biệt giai cấp, thành phần dân tộc, tôn giáo đồng tâm, hiệp lực “góp thành lực lượng toàn dân” vì mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bốn là, trong tiến hành công tác dân vận thực hiện cho kỳ được yêu cầu là trọng dân, gần dân, hiểu dân, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, gắn bó, giúp đỡ và  học nhân dân, tạo mối quan hệ máu thịt, như “răng với môi” với nhân dân, thực hiện “ý Đảng lòng dân”, “quân với dân một ý chí”. Đối với cán bộ làm công tác dân vận của Đảng phải ra sức học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để vận động nhân dân, thực hiện phương châm dân vận là “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm./.

 

 

 

                      Nguyễn Mạnh Khôi 

                                    Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Tương Dương vận động đồng bào dân tộc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa

Tương Dương vận động đồng bào dân tộc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa


Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Nghệ An

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Nghệ An


Nét mới trong hoạt động Hội Nông dân ở Nghệ An

Nét mới trong hoạt động Hội Nông dân ở Nghệ An


Hiệu quả bước đầu của mô hình tổ tự quản tại huyện Nam Đàn

Hiệu quả bước đầu của mô hình tổ tự quản tại huyện Nam ĐànĐổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác dân tộc ở huyện đặc biệt khó khăn

Đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác dân tộc ở huyện đặc biệt khó khăn


Một số kinh nghiệm của Liên bang Nga trong thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của người dân; công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác vận động quần chúng

Một số kinh nghiệm của Liên bang Nga trong thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của người dân; công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác vận động quần chúng


Bí thư Đảng ủy tận tâm vì dân

Bí thư Đảng ủy tận tâm vì dân


Vận dụng tư tưởng “Dân vận” của Bác Hồ về xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An

Vận dụng tư tưởng “Dân vận” của Bác Hồ về xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An


Vận dụng tư tưởng từ Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong công tác dân vận vùng đồng bào có đạo ở Nghệ An

Vận dụng tư tưởng từ Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong công tác dân vận vùng đồng bào có đạo ở Nghệ An


Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh


Đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể

Đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể


Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận gắn với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ở tỉnh Nghệ An

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận gắn với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ở tỉnh Nghệ An


Đối thoại để phòng chống tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa dân

Đối thoại để phòng chống tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa dân


Vận dụng tư tưởng về công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Nghệ An

Vận dụng tư tưởng về công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Nghệ An