Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Thời gian: 1 buổi, từ 8h00', ngày 11/4/2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A

Tin cùng chuyên mục