Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Thời gian: 1 buổi, từ 8h00', ngày 11/4/2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A