Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thời gian: bắt đầu từ 7h30', ngày 28/6/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A

Tin cùng chuyên mục