Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức trong 01 buổi, khai mạc lúc 07h30’ ngày 13/11/2020 tại thành phố Vinh.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức trong 01 buổi, khai mạc lúc 07h30’ ngày 13/11/2020 tại thành phố Vinh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp.

Tin cùng chuyên mục