Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An

THÔNG BÁO

triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An

Xem chi tiết

Tin cùng chuyên mục