Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019 (vòng 1)

TỈNH ỦY NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH, XÉT THĂNG HẠNG

*

Số 03 -TB/HĐ

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Nghệ An, ngày 24  tháng 3 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019 (vòng 1)

-----

 

          Thực hiện Kế hoạch số 219-KH/TU, ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019, Hội đồng thi thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi (vòng 1), cụ thể như sau:

          1. Đối tượng dự thi

          Những công chức đủ điều kiện dự thi theo Thông báo số 02-TB/HĐ ngày 23/3/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch, xét thăng hạng.

           2. Thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức thi

          * Ngày 03/4/2020 (thứ 6):

          - 7h30': Thí sinh có mặt để làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí dự thi: 700.000đ/người.

          - 8h00': Khai mạc kỳ thi. Phổ biến nội quy, quy chế, lịch thi. Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

          - Địa điểm: Tại hội trường tầng 8, nhà điều hành, Trường Đại học Vinh (Địa chỉ: số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

          * Ngày 04/4/2020 (thứ 7):

          - 7h30': Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Ngoại ngữ. Thời gian làm bài 30 phút.

          - 14h00': Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung. Thời gian làm bài 60 phút.

          - Địa điểm thi: Phòng thực hành máy vi tính, tầng 4, nhà D1, Trường Đại học Vinh (Địa chỉ: số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

          Lưu ý: Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 30 phút. Thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để xuất trình khi giám thị gọi vào phòng thi.

          Hội đồng thi đề nghị các đơn vị gửi thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi đúng thời gian quy định. Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Địa chỉ truy cập: https://nghean.dcs.vn.

 

  Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),                                                               kiêm

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

- Thành viên Hội đồng thi,

- Ban Giám sát kỳ thi,                                                  

- Đơn vị có công chức dự thi,                                                        đã ký

- Trường Đại học Vinh (phối hợp),                                                     

- Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh (đăng tải),                                   Hồ Phúc Hợp

- Lưu.                         

                                                            

Tin cùng chuyên mục