Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO tạm hoãn kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An

THÔNG BÁO

tạm hoãn kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019

Xem chi tiết tại đây

Tin cùng chuyên mục