Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

THÔNG BÁO kết quả thi vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An

THÔNG BÁO

kết quả thi vòng 2, kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An

 

Xem chi tiết thông báo

Xem chi tiết kết quả điểm thi vòng 2

 

 

Tin cùng chuyên mục